Nicole đi du lịch toàn cầu trong tìm kiếm của người cha kính yêu của mình và cố gắng giải quyết những bí ẩn của Cổng Crystal.

Click vào để xem thêm…