phiên bản game mới nhất của dòng Megaman Star Force sẽ đưa tiếp tục đưa chúng ta hóa thân vào nhân vật Geo Stelar một lần nữa dấn thân vào cuộc chiến với một tổ chức mới, Dealer.
More…