Tifa Lockhart là 1 nhân vật nữ chính trong Final Fantasy VII. Cô là bạn thời thơ ấu của Cloud ở Nibelheim và là 1 thành viên AVALANCHE. Tuy vậy, tính cách của cô ấy lại có phần trầm và rất vì người khác, với nét hiền dịu thể hiện trong cách đối xử với bạn bè và….

Click để đọc thêm