TRUST với sự tham gia của các thành viên:

Bass. 真new/Manew
Guitar. Naoya
Vocal. ゆあ/Yua
Guitar. 朱/Shu
Drums. 龍/Higiri

Click để đọc thêm….