DEZERT sẽ phát hành mini album mới của họ “精神科医(拒食症)のスナッフフィルム集(Seishinkai (kyoshokushou) no snuff film shuu)” vào 8/1/2014 (2 Types).

Click để đọc thêm…