Nỗi cô đơn phút chia ly,
Còn đọng mãi trong tim em.
Dù ngày mai sẽ đến và đôi ta tái hợp,
Giây phút này, em vẫn không muốn rời xa.

Click để đọc thêm…