Fifty Shades of Grey chẳng được ai công nhận là văn chương, nhưng lại là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, vượt Harry Potter, Mật mã Da Vinci… Phải chăng thành công của nó là điều tất yếu của một thế giới… yếu sinh lý?

Click để đọc thêm…