Nếu trên đời này có một người để làm huynh đệ thì thật là chết không đáng tiếc.
Tại sao ta lại phải cứu người này.
Vì hắn là huynh đệ của tôi.
Nếu ngươi có thể chết thay hắn, thì ta sẽ cứu hắn.
Được tôi chấp nhận.

Click để đọc thêm…