Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 33 (ngày 19-20/8/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Xúc cảm điện ảnh, Your Playlist, Câu chuyện của tôi, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…