Đây là công thức món Pancake được thực hiện bởi những đầu bếp nhí trong chương trình gameshow Junior MasterChef Australia 2011 vừa qua.

Click để đọc thêm…