Bộ theme Bungaku Shoujo này dành cho máy Windows 7. Có đầy đủ nền, menu Start, Taskbar… đẹp một cách… nhẹ nhàng

Click để đọc thêm…