Cuối cùng thì cả hai dự luật gây tranh cãi là SOPA và PIPA đều đã “tạm biến mất” khỏi Nghị Viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một bản hiệp ước hoàn toàn mới có xuất xứ từ châu Âu sẽ có nguy cơ thay đổi hoàn toàn thế giới mạng Internet giống như SOPA hay PIPA sẽ làm.

Click để đọc thêm…