Food truck (Xe tải thức ăn), nhà bếp di động (mobile kitchen), căngtin lưu động (mobile canteen) hay xe tải phục vụ (catering truck) là những tiệm bán đồ ăn nhanh di động. Một vài trong số đó, bao gồm cả “icecream truck” (xe tải bán kem), hầu hết chỉ bán thức ăn đông lạnh hay đã đóng gói sẵn, một số khác lại giống những nhà hàng gắn bánh xe.

Click để đọc thêm…