Bạn có biết là xem phim thực sự có thể tăng cường testosterone cho bạn? Ở gần trường đại học của viện nghiên cứu Michigan, khi thực hiện cảnh phim Bố già – phần 2, nơi mà Vito Corleone giết chết một trong những kẻ thù của mình một cách không thương tiếc. Đó là một cảnh giúp làm nồng độ testosterone của các chàng trai tăng lên đến hơn 30%!

Click để đọc thêm…