Đây là một bữa ăn nhẹ, chứ không phải về đồ uống. Theo truyền thống, nó sẽ bao gồm trà (hoặc cà phê) được dùng kèm với các món sau…

Click để đọc thêm…