Thực ra thì box được thành lập vào cuối tháng 2/2008…
Nhưng chính thức hoạt động thì là vào tháng 3 nên mới mở event vào tháng 3

Mong mọi người nhiệt tình tham gia ủng hộ~

Click để đọc thêm…