Trong tháng ăn chơi này, các uploader làm việc rất hiện quả, hàng loạt các game trên đủ các hệ máy được update hàng ngày. Dưới đây là những game mới nhất và hấp dẫn nhất mới được update trong tháng qua.

Click để đọc thêm…