Nhân vật chính của Persona 4. Giống như truyền thống của dòng game Shin Megami Tensei, Yu là một nhân vật chính thầm lặng, tên và tính cách của cậu ấy đều tùy thuộc vào quyết định của người chơi. Tuy nhiên về cơ bản thì so với nhân vật chính của Persona 3, cậu có vẻ hoạt bát và vui vẻ hơn…

Click để đọc thêm…