MegaTen là một dòng game bao gồm nhiều tựa game khác nhau, và rất có chất riêng của chúng, bạn đã chơi được bao nhiêu tựa game rồi?

Click để đọc thêm…