Bạn thích moe? Bạn muốn nghỉ ngơi sau thời gian làm việc mệt mỏi? Hay muốn kiếm một trò chơi mới lạ không liên quan đến giết chóc? Vậy thì hãy đến với Harvest Moon Coliseum, nơi sắc đẹp vượt lên đỉnh vinh quang =)

Click để đọc thêm…