[FFX] Jecht

December 11, 2010 | | Final Fantasy

Jecht (ジェクト, Jekuto) không chỉ đơn thuần là một nhân vật không điều khiển được, mà ông còn là một nhân vật được tạo ra để ngăn cản, trì hoãn và chuyển hướng hành động của nhân vật chính trong Final Fantasy X. Ông là cha của Tidus, là Guardian huyền thoại của High Summoner Braska và là ngôi sao Blitzball nổi tiếng ở quê nhà Zanarkand. Jecht có dáng người cao lớn, cơ bắp, nghiện rượu và trong các trận chiến ông thường sử dụng một thanh kiếm lớn màu đen.

Click để đọc thêm…