Một bản remix của nhạc nền “Last night, Good night” (Tên khác “Dialed”) trong bộ phim đầu tay “Jellyfish Eyes” đã được phát hành của họa sĩ đương đại Takashi Murakami. Bản remix được đánh bởi Pharrell Williams và các video âm nhạc được đạo điễn bởi chính Murakami.

Click để đọc thêm…