Tiếp nối phiên bản gốc đã được phát hành vào tháng 10 năm 2015,Sau thành công của doll Ciel và Sebastian với chủ đề Book of Circus, hãng sản xuất DOLK/IOS đã cho thêm một sản phẩm tên “Lady Robin” BJD doll.