Manga ACCA đã khép lại hôm thứ Ba, tập 6 sẽ phát hàng vào ngày 24 tháng 12 tới