Nội dung game điện thoại này xoay quanh một cô gái (MC) bị đưa về thời chiếc quốc…