Sau lần chia sẻ những hình ảnh phác thảo trên khăn ăn, họa sĩ manga YuruYuri, namori đã quay trở lại Twitter vào tuần trước và đăng tải một vài hình vẽ mà cô đã vẽ gần đây.

Click để đọc thêm…