Tên khác: Saki – That is, Surely, Perhaps
Tác giả: Kuchibashi-feti
Nhóm dịch: Kenko – SjA Team

Click để đọc thêm…