Thuật ngữ nhật bản “MAD” video là cách gọi của AMV (video nhạc anime) ở Bắc Mỹ. Parody, remix, reanimation, juxtaposition,… tùy thuộc vào cách mà fan thực hiện.

Click để đọc thêm…