Mega Man 7 là cuộc phiêu lưu mới nhất cuả Blue Bomber do Capcom phát hành để tao bước nhảy vọt cho giao diện điều khiển ảo Wii U…

Click để đọc thêm…