Someone Special: Bởi vì chúng ta ai cũng có một người đặc biệt của riêng mình.
Green Bug: Bởi vì một Uchiha không bao giờ chịu thua kém.

Click để đọc thêm…