Là một phần trong chuỗi sự kiện lớn, sau khi bộ truyện kết thúc vào tháng 11, và bộ phim The last trình chiếu vào tháng 12.

Click để đọc thêm…