Những công nghệ mà ta có thể không theo kịp: Người Nhật đã chế tạo ra một cỗ máy như trong anime chỉ để chứng minh điểu đó.

Click để đọc thêm…