Đây là phiên bản thực có kích cỡ tương đương với mech Brutishdog trong Anime Votoms, đây là loại AT mà Chirico quen sử dụng nhất.

Click để đọc thêm…