Gần 1 năm trước, khi coi bộ phim Kaizoku Sentai Gokaiger, mình đã rất thích khi được gặp lại những đội Siêu nhân ưa thích ngày xưa như Gaoranger, Hurricanger, Dekaranger.

Click để đọc thêm…