Tóc xanh dương, tóc hồng, tóc xanh lá, bây giờ sẽ đến lượt các bé có mái tóc vàng lên sàn. Nhưng đợt bình chọn lần này không chỉ là tóc vàng không mà sẽ có kèm theo tóc 2 đuôi a.k.a Twin-Tailed. Và đây là kết quả của cuộc khảo sát vòng quanh Akihabara về nhân vật tóc vàng+Twin-Tailed yêu thích nhất của họ

Click để đọc thêm…