Ban đầu, bộ sưu tập cuối được dự kiến phát hành trên toàn thế giới vào tháng 12.