Con quái chợt thấy 1 sinh vật nhỏ nhỏ, mấp móe dưới đống đổ nát, nó tiến tới và nhận thấy thứ “ấy” vẫn còn sống. Hí hứng, chú liền lục tung lên, và nắm chặt thứ sinh vật ấy ấy. Chú nhìn chăm chú và nhe cái hàm tởm lơm và “cười”.

Click để đọc thêm…