Bán kính 85cm là khoảng cách giọng hát tôi có thể đạt tới
Từ giờ tôi sẽ ca hát khắp nơi.
Vì vậy xin mọi người hãy tránh đi thật xa.

Click để đọc thêm…