Mười năm sau khi các Hurricaneger tiêu diệt Jakanja và Ý thức bóng tối, cái ác đã trở lại…

Click để đọc thêm…