Shimabukuro kết thúc manga Toriko vào tháng 11 sau 8 năm ra mắt