Số tháng 12 của tạp chí Monthly Heros Magazine, được Shogakukan xuất bản vào thứ 6 tuần trước, cho hay mangaka Kazuasa Sumita (minh họa manga Witchblade Takeru) sẽ ra mắt một manga mới có tựa đề là Killing Bites trong số tháng 1 vào ngày 30/11.

Click để đọc thêm…