Tác giả Takano đang thực hiện và đã đăng ảnh bìa của truyện