Ban giám khảo Giải thưởng Ngành công nghiệp truyện tranh Eisner 2016 mới đây đã công bố danh sách đề cử cho các hạng mục đề cử hôm thứ 3 vừa rồi.