Mấy ngày nay rảnh nên ngồi đọc mấy cái cmt thì thấy các bạn đánh giá anime thế này thế nọ hay nói lên sự khác nhau giữa 2 bộ a anime nên mình lập đại topic để các bạn nói về 2 bộ anime cùng cha khác mẹ này, nào me first~~