Một trang web http://yurionice.com/ đã được mở ra và tiết lộ một anime mới về trượt bằng nghệ thuật. Trang web nói đến sự tham gia của tác giả manga Mitsurou Kubo (Moteki, 3.3.7 Byooshi) và đạo diễn Sayo Yamamoto (Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine, Michiko & Hatchin), tuy nhiên chưa nói rõ vai trò thật sự của hai người trong dự án này.