Họa sĩ Joseph Senior vừa cho ra lò 1 series ảnh figure (đây là ảnh thôi không phải figure thật ) Hello Kitty cross với rất nhiều nhân vật khác nhau, trong đó có rất nhiều nhân vật Anime, Manga nổi tiếng. Dưới đây là 1 vài ví dụ

Click để đọc thêm…