…”Một ngày nào đó bọn mình lại cùng nhau ngắm hoa anh đào”…