Information Technology

Theo thông tin chính thức, dự kiến tới ngày 4/10 quá trình khắc phục tuyến cáp AAG mới hoàn thành.

Click để đọc thêm…

Sự cố đứt cáp gây sụt giảm khoảng 40% dung lượng băng thông quốc tế đi Hong Kong, Mỹ của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác.

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…