Kagamine Rin x Len

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Ngày càng nhiều nhân viên công sở Nhật Bản cần đến sự giúp đỡ của các nhân vật vocaloid nổi tiếng. Bộ phận văn hóa của văn phòng tỉnh Shizuoka đã cho xuất bản cuốn sách “Nhạc giao hưởng! Hajimete no Kanshou (xuất bản lần đầu),” với 32 trang sách hướng dẫn về nhạc giao hưởng

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…

Click để đọc thêm…