Girlish Number

Dự án TV anime của novel Girlish Number của tác giả Wataru Watari (My Teen Romantic Comedy SNAFU) và QP:flapper (MM!, Celestial Method)) vừa được bật đèn xanh.